Publieke pagina van de samenwerkingsruimten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Welkom bij de publieke pagina van de samenwerkingsruimten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Mocht u een account bezitten voor één van de samenwerkingsruimte van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, dan kunt u via het venster aan de rechterzijde inloggen.

 

Rijksbrede samenwerkruimte 
De standaard samenwerkingsfunctionaliteit voor het delen van documenten bij de Rijksoverheid (SWF) was tot voor kort niet toegankelijk voor externen. Omdat IenM intensief samenwerkt met partijen buiten de Rijksoverheid was SWF niet in alle gevallen een bruikbare omgeving. Om dat tekort te ondervangen, hebben we gebruik gemaakt van Viadesk als alternatief. Nu is de Rijksbrede samenwerkingsruimte echter uitgebreid met de mogelijkheid om wel met externen samen te werken. Deze voorziening is bekend onder de naam E-SWF. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op deze pagina.

 

Beschikbaarheid Viadesk
Nu er een Rijksbrede voorziening beschikbaar is, wordt Viadesk geleidelijk uitgefaseerd. De bestaande groepen kunnen voorlopig nog worden gebruikt en mutaties binnen die groepen zijn ook toegestaan, maar nieuwe groepen zullen niet meer aangemaakt worden in Viadesk.

Wilt u een account aanvragen op een bestaande groep, stuur dan via uw ict contactpersoon een email naar de helpdesk van SSC ICT helpdesk.ict@minienm.nl en vermeld daarbij het mailadres, voornaam, achternaam en de organisatienaam. Bij aanvraag van meerdere personen in een keer, dient dit aangeleverd te worden door middel van een excelsheet in dezelfde bovengenoemde volgorde.

 

RWS medewerkers kunnen een account aanvragen via het KCC middels kcc@rws.nl

Externe deelnemers kunnen geen wijzigingen indienen bij SSC ICT. Voor aanvragen van accounts en het wijzigen van wachtwoorden of emailadressen verloopt dit via de groepsbeheerder.

 

Let op! Indien u als viadeskgebruiker langer dan 6 maanden niet heeft ingelogd zal het account gedeactiveerd worden. Voor het opnieuw activeren van uw viadeskaccount kunt u zich melden bij uw groepsbeheerder. Uw data blijft ongewijzigd en zal dus beschikbaar blijven in uw groep.

 

Centraal Functioneel Beheer

Ministerie van IenM